(Senior) Medewerker Finance

Deze vacature is vervallen
Informatie over de vervallen vacature

32-40 uur | vaste baan | Finance | Charity/Non Profit | Woerden

Introductie

De organisatie is opgericht als opleidings- en adviesafdeling binnen de International Dispensary Association Foundation (IDA Foundation). Later werden ze een zelfstandige organisatie. Ze verlenen diensten die de inkoop en distributie van essentiële medicijnen ondersteunen, en ondersteunen (lokale) overheden en organisaties bij hun zoektocht naar duurzame toegang tot medicijnen en gezondheidsproducten. 

Er worden projecten uitgevoerd in de wereldwijde gezondheidstoeleveringsketen in heel Afrika, en hebben een innovatieagenda ontwikkeld. Dit varieert van een block chain pilot in het noorden van Nigeria tot het creëren van end-to-end zichtbaarheid voor het optimaliseren van supply chains met modellering en moderne technieken zoals machine learning. Na vele jaren in de particuliere sector te hebben gewerkt en ervaring te hebben opgedaan met het verbeteren van logistieke toeleveringsketens, wordt deze kennis en dit netwerk van de particuliere sector nu toegepast en benut ten behoeve van wereldwijde gezondheidstoeleveringsketens. Er is geloof in dat wereldwijde toeleveringsketens voor de gezondheidszorg kunnen worden verbeterd door middel van innovatieve nieuwe ideeën. 

De visie is een wereld waarin geen enkele medische behoefte onvervuld blijft. Om deze visie te verwezenlijken, werken ze samen met overheids-, particuliere, publieke en liefdadigheidsorganisaties om gezondheidsinfrastructuren te ontwikkelen om lage- en middeninkomenslanden te helpen veerkrachtige samenlevingen te worden. De missie is om levens te redden en te verbeteren door het creëren van goed functionerende gezondheidstoeleveringsketens.


In English:

The organization was established as a training and consultancy within the International Dispensary Association Foundation (IDA Foundation). Later they became an independent organization. They provide services that support the procurement and distribution of underlying resources, and support organizations in their search for sustainable access to and health products.

Projects are underway in the healthcare supply chain across Africa, and have developed an innovation agenda. This varies from a blockchain pilot in the north of Nigeria to creating end-to-end visibility for modeling supply chains with modeling and modern techniques. Having worked in the private sector for many years and experience working in improving the private sector now applied and exploited for the purpose of executing delivery chains. There is a belief that simple healthcare supply chains can be improved through innovative new ideas.

The vision is a world in which not a single necessity remains unfulfilled. To enable these governmental, private, public and charitable organizations to develop health infrastructures to help low- and middle-income countries become resilient societies. The mission is to red and improve lives by creating well-functioning health supply chains.

Over de functie

De Finance Administrator levert een belangrijke bijdrage aan het team, binnen een professionele en zeer energieke organisatie. Omdat het een relatief kleine en doelgerichte organisatie is, is je rol breed en raakt alle organisatorische gebieden. Als lid van het Financial Accounting team werk je nauw samen met de rest van het team en operationele afdelingen zoals HR en Office Management.

Verantwoordelijkheden:

 • Financiële administratie: je zorgt voor tijdige beschikbaarheid van volledige en nauwkeurig verzamelde gegevens. Coderen en boeken van facturen, betalingen systematisch voorbereiden volgens met leveranciers overeengekomen voorwaarden;
 • Controle: je levert je bijdrage aan correcte en volledige gegevens; afstemming van bank- en tussenrekeningen;
 • Documentatie: je zorgt voor optimale toegankelijkheid van bestanden voor gebruikers;
 • Informatievoorziening: je levert je bijdrage aan ad-hoc informatieverspreiding binnen de organisatie;
 • Stakeholder Management: duurzaam en toegankelijk intern netwerk dat bijdraagt ​​aan de positionering van het team binnen en buiten de organisatie.


In English:

The Finance Administrator is an important contributor to the team: a professional and highly energetic organization. As it is a relatively small and purpose driven organization your role is broad and touches all organizational areas. You, as member of the Financial Accounting team, will work closely together with rest of the team and operations departments such as HR and Office Management.

Responsibilities:

 • Financial Administration: Timely availability of complete and accurate data. Coding and booking of invoices, prepare payments systematically per terms agreed with vendors;
 • Control: Contribution to correct and complete data; reconciliation of bank and suspense accounts;
 • Documentation: Optimal accessibility of files to users;
 • Provision of Information: Contribution to ad-hoc information distribution within the organization;
 • Stakeholder Management: Sustainable and accessible internal network that contributes to the positioning of the team within and outside the organization.

Wat bieden wij jou

 • Dynamische baan; parttime bespreekbaar;
 • Werken in een leuk multicultureel team en een prettige sfeer;
 • Samenwerken met professionals die passie in de missie steken;
 • uitstekende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling;
 • Uitstekende eerste baan kans.


In English:


What we offer:

 • Dynamic job; part-time negotiable
 • Working in a great multi-cultural team and a pleasant atmosphere
 • Teaming with professionals that put passion into the Mission
 • Excellent opportunities for personal development
 • Excellent first job opportunity

Wat vragen wij van jou

 • Basiskennis van de principes van financiën, boekhouding en boekhouding (mbo-niveau)
 • 1 tot 2 jaar ervaring in Finance of in een gerelateerd veld (kan werkervaring of stage ervaring zijn)
 • Bekend met boekhoudprogramma's en software zoals AFAS of vergelijkbaar;
 • Je kan goed organiseren en prioriteiten stellen. Je kan goed overweg met deadlines;
 • Je hebt aandacht voor detail;
 • Je bent van nature gestructureerd; je wilt afmaken waar je aan begonnen bent;
 • Je bent integer en gaat discreet om met vertrouwelijke informatie;
 • Je hebt een goed probleemoplossend vermogen;
 • Je hebt een ondernemende houding en mindset, open voor nieuwe verbeterprocessen, software etc.
 • Je bent teamgericht en hebt goede communicatieve vaardigheden. Je kunt effectief communiceren met belanghebbenden, zowel intern als extern.
 • Je beheerst Nederlands en Engels vloeiend, Frans is mooi meegenomen


In English:

 • Competencies
 • Organization and prioritization skills; comfortable to work with deadlines
 • Attention to detail
 • Confidentiality
 • Problem solving skills
 • Fluent in Dutch and English, French is helpful.

Qualifications:

 • Basic understanding of principles of finance, bookkeeping and accounting (MBO level)
 • 1 to 2 years of experience in Finance or in a related field
 • Familiarity with accounting programs and software such as AFAS or comparable

Behavioral components:

 • Structured by nature; wants to finish what you started
 • Entrepreneurial attitude and mindset, open to new improvement processes, software’s etc.
 • Team-oriented and good interpersonal communication skills with an energetic approach
 • The ability to communicate with stakeholders effectively, both internal and external
 • Fun to work with :)

Solliciteren

Apply to:
Herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren op deze functie. Dat kan onderstaand via "solliciteer direct online". Voor vragen of meer informatie kun je bellen naar 0348-422216 en vragen naar Mariëlle Versluis. Of mailen naar marielle.versluis@trend.nl.

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons Algemene Voorwaarden, Privacy policy en Cookie beleid