GZ-Psycholoog i.o.t. Psychotherapeut (GIOP) Kind en Jeugd

Deze vacature is vervallen
Informatie over de vervallen vacature

Opleidingsplaats Psychotherapeut

Kind & Jeugd


Ben jij een GZ-Psycholoog die graag meer verdieping wil en zich wil ontwikkelen tot Psychotherapeut?


Start: najaar 2022

Locatie: Amersfoort

Introductie

PsyMens is een middelgrote GGZ-instelling met een medisch specialistische erkenning die werkzaam is op het terrein van de generalistische, maar met name de specialistische zorg. PsyMens heeft meerdere vestigingen in Midden-Nederland. Zij bieden een hoog- gekwalificeerd, gevarieerd en multidisciplinair behandelaanbod aan volwassenen, kinderen en jongeren die op verandering en verbetering gerichte zorg nodig hebben.


Psychodiagnostiek en psychotherapie beschouwt PsyMens als een ambacht. Het leveren van hooggekwalificeerde zorg is één van de belangrijkste uitgangspunten. Andere kernbegrippen en uitgangspunten zijn:

 • Alle behandelaren bij PsyMens zijn goed geschoold in hun vakgebied. Er werken GZ-psychologen, klinisch psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten en psychiaters.
 • Bij de opzet van de psychodiagnostiek en het aanbod van psychotherapeutische behandelingen wegen steeds de meest recente wetenschappelijke inzichten mee.
 • PsyMens biedt maatwerk door een gedifferentieerd zorgaanbod door hulpverleners uit verschillende therapierichtingen.


PsyMens schept zodanige voorwaarden dat haar professionals in alle rust de benodigde zorg kunnen verlenen.Hoe ziet de opleiding tot psychotherapeut kind en jeugd er uit?

PsyMens kent een jarenlange opleidingstraditie en heeft meerdere praktijkopleidings-plaatsen voor postmasteropleidingen gedragswetenschappen. PsyMens biedt de opleiding tot GZ-psycholoog en psychotherapeut aan. Als opleideling werk je onder verantwoordelijkheid en begeleiding van de praktijkopleider, een ervaren en gekwalificeerde collega.


Als GZ-Psycholoog i.o.t. psychotherapeut word je opgeleid om kinderen en adolescenten met ernstige en/of meervoudige psychopathologie te behandelen. Je houdt je bezig met het ontwikkelingsproces van kind en jeugd en de manier waarop dat beïnvloed wordt door psychische problemen.


De postmaster opleiding psychotherapie omvat de volgende deelgebieden:

 • Therapeutische relatie: effectief toepassen van diagnostische en interventiemethoden.
 • (Psycho)diagnostiek en indicatiestelling.
 • Integratie van verschillende psychotherapeutische stromingen.


Over het team Kind en Jeugd

Het team Kind en jeugd is gespecialiseerd in de psychodiagnostiek en behandelingen van kinderen en jeugdigen tot 23 jaar met ernstige psychische en/of (vermoeden) van psychiatrische problemen. PsyMens erkent het belang van een multidimensionale en multidisciplinaire aanpak: elk kind / gezin wordt door een team bestaande uit GZ-psychologen, psychotherapeuten, klinisch psychologen, psychiaters en verpleegkundig specialisten onderzocht (multidisciplinair) en zowel bij de diagnostiek als behandeling worden niet alleen het kind en de ouders, maar de hele context betrokken, inclusief school, het gezin en gezinsbegeleiding (multidimensionaal). PsyMens werkt outreachend. PsyMens werkt nauw samen met buurtteams, huisartsen, praktijkondersteuners en kinderartsen.

Over de functie
 • Je behandelt en begeleidt kinderen en jeugdigen met (soms ernstige) sociaal-emotionele problemen en/of ontwikkelings- en gedragsstoornissen. De behandelingen worden zowel individueel als in een groep gegeven. Ook de begeleiding van de ouders dan wel het gezinssysteem behoort tot jouw taken.
 • Je werkt in de rol van (mede)behandelaar nauw samen met de professionals werkzaam binnen het team.
 • Je doet intakes bij kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen, indien nodig, ondersteund met psychodiagnostisch onderzoek.
 • Je doet zelfstandig (intelligentie-, persoonlijkheids- en/of neuropsychologisch) onderzoek inclusief de verslaglegging.
 • Je bent nauwkeurig in het registreren van activiteiten en de verslaglegging in het EPD.
 • Je onderhoudt het contact en/of werkt op een prettige wijze samen met huisartsen, praktijkondersteuners, medewerkers van het buurtteam en kinderartsen.
 • Je neemt met enthousiasme deel aan het multidisciplinaire casuïstiekoverleg.
 • Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgaanbod.
Wat bieden wij jou
 • Prettige, stimulerende en kwalitatief hoogwaardige werkomgeving.
 • Gunstige opleidingsvoorwaarden.
 • Collegiale sfeer.
 • Leer-/arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding voor 24-36 uur per week. Start tweede helft 2022.
 • Salarisschaal FWG 65.
 • Arbeidsvoorwaarden conform cao –GGZ.
 • Pensioenregeling conform cao – GGZ bij PFZW.
Wat vragen wij van jou
 • Je hebt een voltooide opleiding tot GZ-psycholoog en bent BIG geregistreerd.
 • Je hebt als GZ-psycholoog Kind en Jeugd affiniteit, kennis en ervaring met een brede Kind & Jeugd doelgroep, in ieder geval met autisme en ADHD.
 • Je hebt affiniteit met ons zorgaanbod.
 • Je bent initiatiefrijk, innovatief en actief betrokken.
Solliciteren

Herken jij jezelf in bovenstaande vacature? Dan nodigen wij je graag uit om te reageren op deze functie. Dat kan onderstaand via "solliciteer direct online". Voor vragen of meer informatie kun je bellen naar 0348 - 422 116 en vragen naar Loes van Bart. Of mailen naar recruitment@psymens.nl.

Dé vacature niet gevonden?

Ontvang de nieuwste vacatures per mail of stuur een open sollicitatie