Dit bericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, laat dat de afzender dan direct per email weten en verwijder dit bericht met eventuele bijlagen zonder een kopie te behouden. Dank voor uw medewerking.

Op alle dienstverlening door Trend People kvk nr. 30106299 zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U wordt geacht van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden{link naar pagina Algemene Voorwaarden}  op de hoogte te zijn. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u deze per ommegaande bij ons op te vragen.

Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie is uitgesloten.