Dit bericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, laat dat de afzender dan direct per email weten en verwijder dit bericht met eventuele bijlagen zonder een kopie te behouden. Dank voor uw medewerking.

Op alle dienstverlening door Trend People kvk nr. 30106299 zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U wordt geacht van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden{link naar pagina Algemene Voorwaarden}  op de hoogte te zijn. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u deze per ommegaande bij ons op te vragen.

Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie is uitgesloten.

  • Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  Trend People informatie van onze website op welke wijze dan ook, te verspreiden.
  • Het intellectuele eigendom van de Trend People applicaties ligt bij Trend People. Trend People kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website van Trend People alsmede van de eventuele functionaliteiten op de website dan wel de functionaliteiten gerelateerd aan de website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen dan wel schade ten gevolge het hacken van de website.
  • Trend People kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene en persoonlijke website van de Trend People kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten/ elektronisch berichtenverkeer door derden of door programmatuur of apparatuur.
  • Trend People kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene en persoonlijke website, dan wel door het gebruik van elektronische inschrijvings– / aanmeldingsformulieren dan wel in verband met de (zorg)programma’s of andere functionaliteiten die cliënt via de website volgt.

Het is Trend People te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden en deze disclaimer te wijzigen. Trend People kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. Trend People is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen. 

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons Algemene Voorwaarden, Privacy policy en Cookie beleid