Anja de Vries, Testo

De samenwerking is erg prettig verlopen. Wat opviel is dat Trend niet gaat voor kwantiteit, maar kwaliteit. Dit hebben wij als erg prettig ervaren

Anja de Vries, Testo